Støtter utspillet om å innføre byrådsmodell

Leder i Drammen Frp Lavrans Kierulf tar til ordet for å innføre byråd i Drammen fra 2011. Drammen Venstre støtter initiativet som er helt i tråd med det Venstre foreslo i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Asgeir Osnes

Foto: Asgeir Osnes

– Dette er et veldig positivt utspill, og jeg ønsker Drammen Frp velkommen etter sier gruppeleder for Venstre Asgeir Osnes. Når også Høyre har begynt å gi positive signaler håper vi på at dette kan bli en realitet. Vi skal presse på for at denne saken kommer i gang så raskt som mulig sier Osnes.

Fra vårt kommunevalgprogram for perioden 2007 – 2011 kan du lese:

DRAMMEN — ET LEVENDE DEMOKRATI

De folkevalgtes påvirkning på utvikling av Drammenssamfunnet skal økes. Venstre ønsker å innføre byrådsmodellen fra valget 2011. Frem til da må bystyrekomiteene tilføres politisk makt innenfor sine ansvarsområder. De folkevalgtes innflytelse over kommunale og interkommunale bedrifter og foretak skal styrkes ved direkte deltagelse i styrene.

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Drammen Venstre støtter derfor det utspill Frp har kommet med, og imøteser den demokratiske prosess som vil måtte komme som en følge av dette forslaget.

Les utspillet fra Lavrans Kierulf her: Vil skifte styreform.

Drammen Venstre: Støtter byrådsforslaget.

For mer info:

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Organisatorisk ansvarlig
Drammen Venstre
tlf 909 59 433
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**