Drammen representert på møte i Venstres Storbygruppe

Gruppeleder for Drammen Venstre Asgeir Osnes vil delta på møtet i Venstres Storbygruppe i Trondheim 30. mai -08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møte i Venstres Storbygruppe

Sted: Trondheim, rådhuset
Dato: 30. mai
Tid: 10:00

10:00 Velkommen til Trondheim
v/Jon Gunnes, kommunalråd og gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Trondheim

10:30 Omvisning på Svartlamoen
Ved leder i boligstiftelsen Espen Hernes

12:00 Boligpolitikken i Trondheim kommune
Ved kommunaldirektør Håkon Grimstad

13:15 Aktuelle uttaler, drøfting
– bolig?
– universell utforming?
– nytt inntektssystem?
– Kollektivtransport?

13:30 Lunsj

14:15 Boligsosialt arbeid i storbyene
– utveksling av erfaringer og initiativ

14:45 Forslag til ny plan — og bygningslov og antidiskrimineringslov
Innledning ved Guro Fjellanger
Debatt

15:30 Kaffe

15:45 Kommuneøk.prp. 2009 og nytt inntektssystem
Innledning ved Ketil Kjenseth
Debatt

16:15 Valget 2009
Innledning ved Ola Elvestuen
Debatt

17:00 Eventuelt

18.00 Avslutning

19:30 Middag på Munkholmen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**