Oppfølging av Fairtrade-interpellasjon

Avisen Glåmdalen har laget 1 artikkel og skrevet 1 Leder etter Anne R. Jess sin interpellasjon om Fairtrade til kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I lederen står;

“Sist uke tok Kongsvinger kommunestyre et kort, men desto mer viktig symbolsk skritt. Det handlet om at kommunen skal tenke etisk handel som et kriterium når nye innkjøpsavtaler inngås.

Stikkordet er fairtrade. Det er et merkenavn som innebærer at en vare er produsert i henhold til internasjonale standarder for rettferdig handel og etikk. Aller viktigst er det at råvareprodusentene får anstendig betaling, slik at fattige land over tid kan makte å bygge opp et selvstendig, bærekraftig næringsliv
Opprinnelig var det Kongsvinger Venstre som kom med forslaget, gjennom en interpellasjon i kommunestyret. I selve møtet ville SV og Kristelig Folkeparti gå enda lengre, og foreslo at Kongsvinger burde bli fairtrade-kommune. Forslaget fikk imidlertid bare fire stemmer, og istedet samlet kommunens høyeste organ seg om et noe vagere forslag fra ordføreren.

Det viktigste er uansett at vedtaket er en begynnelse. Et skritt i riktig retning. I praksis vil dette i første omgang handle om at mindre produkter som kaffe og te velges ut etter fairtrade-prinsippet. For Kongsvinger bør det blant annet innebære at kommunens kantineenhet prioriterer å kjøpe inn kaffe med fairtrade-godkjenning.

Ifølge Max Havelaar, som er verdens største uavhengige sertifiseringsordning for fairtrade, vil slike varer heller ikke bety noen merkbar kostnadsøkning for kommunen. Senere kan de samme kriteriene brukes når det gjelder innkjøp i en helt annen størrelsesorden.

Venstre hadde i det opprinnelige forslaget også presisert at fairtrade-prioriteringen ikke gjaldt dersom det innbar en prisøkning større enn ti prosent for kommunen.

Vi synes initiativet er flott, og finner det helt naturlig at det offentlige går foran som et godt eksempel. Rent historisk har den vestlige verden lite å være stolt over når det gjelder hvordan vi har behandlet råvareprodusenter i fattige land, men de siste årene er det blitt en økt bevissthet rundt temaet. For dette er u-hjelp i praksis.

Det er mye å ta hensyn til når alle kommunens innkjøpsavtaler skal gjennomgås, mange av dem er dessuten inngått i et mer langsiktig perspektiv og har mange andre aspekter som tas hensyn til. Derfor er det greit at kommunepolitikerne har sagt at tilgang på etiske produkter bare er ett av kriteriene som skal vurderes når nye innkjøpsavtaler skal inngås eller fornyes.

Ett sted må vi begynne, og nå har prosessen begynt.”

http://www.glomdalen.no/debatt/leder/article3488027.ece

For artikkel av 16.04.08 i saken følg nedenstående link:

http://www.glomdalen.no/nyheter/article3479526.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**