Tverrkjegla Øst – Utbyggingsplaner må begrenses!

Frogn Venstre vil begrense utbyggingsplanene som foreslås for Tverrkjegla Øst som ligger øst for Sogstiveien ved Brunskogen. Vi mener at Frogn trenger en pustepause i boligbyggingen, og at større deler av området må omreguleres til offentlig friområde enn det utbyggerne har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Frogn Venstre vil begrense utbyggingsplanene som foreslås for Tverrkjegla Øst som ligger øst for Sogstiveien ved Brunskogen. Vi mener at Frogn trenger en pustepause i boligbyggingen, og at større deler av området må omreguleres til offentlig friområde enn det utbyggerne har foreslått.
Reguleringsforslaget gir rom for en utbygging på opp mot 80 boenheter, men vi mener at utbygger må holde seg innenfor maks 50 boenheter slik det er avsatt i Frogn kommunes boligprogram for 2009-2011.
Adkomsten til de øvre delene av Tverrkjegla Øst er også problemfylt og har møtt kraftig motstand fra alle beboerne i området og fra Torkildsbyen vel da dette veisystemet ikke vil tåle en så stor belastning som denne utbyggingen vil medføre. Frogn Venstre er enige i dette og Trollstigen og Tussefaret kan etter vårt skjønn derfor ikke benyttes som adkomst til området.
Vi ønsker å forsvare de grønne lungene og sikre barna grønne lekeområder i trygg avstand fra hjemmet. Derfor må det øvre platået/kollen bevares som offentlig friområde, da dette sammen med Brunskogen er den siste 100-meterskogen innenfor Drøbak tettsted.
All utbygging må finne sted på det nedre platået mellom skråningen og Sogstiveien. Dagens planforslag fra utbygger legger opp til en altfor stor utnyttelse av området og ved behandling av saken mandag 26. mai vil Venstre derfor foreslå at saken returneres til utbygger med følgende krav om endringer:

-Tverrkjegla Øst må ikke utnyttes til mer enn 50 boenheter
-Det øvre platået/kollen må bevares som offentlig friområde
-Trollstigen/Tussefaret kan ikke benyttes som adkomst
-Utbygging konsentreres om det laveste platået mellom skråningen og Sogstiveien.

Anniken Holtnæs, varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**