Venstre og realiteten, Ellingsgård

Christian Ellingsgård tilkjennegir misnøye med Venstre i AAB. Kommuneøkonomien er som kjent stram, med tøff kamp om budsjettkronene på utgiftssiden. På inntektssiden har vi på kort sikt liten påvirkning. Eiendomsskatten, som vi kan gjøre noe med, er det tverrpolitisk enighet om å beholde på et moderat nivå, med dagens kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår kritikk fra Christian Ellingsgård

Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår kritikk fra Christian Ellingsgård

Koalisjonen har den beste politikken for vekst, bl.a. gjennom en mer positiv holdning til næringslivet enn tidligere, på flere områder. Hovedmotivasjonen bak vårt samarbeid er å gjøre kaka til fordeling større, men det tar litt tid.

Satsingen på kunst og kultur er næringspolitisk viktig. Men det har også stor egenverdi. Mange lever av, men enda flere for kunst og kultur. Risørs profilering og satsing som kunst- og kulturkommune bør derfor ytterligere styrkes. Kultur tiltrekker folk og skaper frodig aktivitet og vekst, ikke bare økonomisk. I bystyret bidro Venstre sterkt til at nivået på kulturbudsjettet ble opprettholdt.

Økonomiske prioriteringer svir. Bare spør ansatte og brukere i omsorgssektoren eller elever som lider under knappe skoleressurser! Områdene var blant koalisjonens prioriteringer i Formannskapet, noe FrP opprettholdt under bystyrebehandlingen. På bekostning av kultur. Denne “FrP-smaken”, for å bruke Ellingsgårds ord, kan vi leve med.

Fortsatt vil likevel Venstre satse kraftig på kultur. Penger til musikk på 1. mai blir det nok også, tradisjonen tro. Vår dyktige kultursjef er en av flere nøkkelpersoner innen kultursatsingen. Etter å ha lest om sommerens musikkplaner på Stangholmen, er formentlig FrP-spydspiss Dag Eikeland, på sin måte, en annen av disse.

Boplikten, som Ellingsgård nevner, står fast. Unntaket i Flisvika er bestemt for lengst. Vi sier også ja til fritak på Holmen. Området har voldsom betydning for Risør. Etablering av hotell med kurs- og konferansefasiliteter, som en del av Holmenutbyggingen, vil være svært viktig for Risørsamfunnet. Bopliktfritak på Holmen vil trolig være nødvendig for bærekraften i en slik satsing, som må ha høy kvalitet. Samtidig skal Fiskerihavna og mottaket sikres tilstrekkelige utvidelsesmuligheter..

Ellingsgårds liste over “viktige poster” som ikke har fått støtte, er misvisende. Hvis en slik liste likevel skulle ha interesse, kan den (dessverre) gjøres lang innenfor flere områder, slik kommuneøkonomien nå er. Det vet vi som må gå inn i og ta ansvar for prioriteringene. Derfor må det også tåles at politikere tilstreber et godt beslutningsgrunnlag for bevilgningene.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**