DNT vil stoppe Yxney-avtalen

Turistforeningen mener Yxney-saken er en viktig prinsipiell sak der myndighetene heller må stå vakt om allemannsretten og Friluftsloven enn å forhandle den bort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den Norske Turistforening (DNT) er sammen med Sandefjord og Oplands Turistforening svært negative til den såkalte Yxney-avtalen som Sandefjord kommune og Miljøverndepartementet har inngått med grunneier Kjell Chr. Ulrichsen på Østerøya i Sandefjord.

Organisasjonen mener avtalen vil begrense allmennhetens tilgang til verdifull kystnatur. I et brev til Plan- og utbyggingsutvalget i Sandefjord kommune ber DNT om at utvalget stopper avtalen ved å ikke gi seks nødvendige dispensasjoner i strandsonen.

Foreningen mener det gir et galt signal om Miljøverndepartementet er med på å realisere en avtale der ressurssterke grunneiere kan forhandle seg vekk fra norsk lov om byggeforbud i strandsonen og allemannsretten.

Konsekvensene av Yxneyavtalen er omtalt på turistforeningens hjemmesider. Les mer her.

Tønsberg Tønne
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**