Anstendighet om innvandring

Det skrikes om innstramming i asylpolitikken om dagen. Det viser seg at noen mennesker, flere enn ventet, har den frekkhet å komme hit til lands for å skape seg en fremtid. Slikt aksepteres ikke av “folket” og innstramninger må til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fra enkelte hold er slik intoleranse ventet. FrP er nå engang FrP. At Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet er på samme kurs er noe uventet, eller kanskje ikke? Bøhler sier til blant annet VG, at vi må gjøre det klinkende klart at Norge ikke er noe fristed for asylsøkere. Vi må muligens gjøre det klinkende klart, men prøv å bevar anstendigheten i debatten om dette. Det er nemlig noe grunnleggende sympatisk med mennesker som i ukjent land forsøker å bygge en bedre fremtid for sin familie og seg selv. At Arbeiderpartiet ser med mistro på mennesker som med eget initiativ prøver å skape et bedre liv kan, man kanskje likevel forstå. Arbeiderpartiet tåler jo ikke individuell vilje og handlekraft. Men virkeligheten er at for mange som kommer til Norge er motivasjonen den samme som nordmenn i sin tid hadde for å dra til Amerika. Kanskje kommer noen hit til landet på andre måter enn myndighetene har bestemt, men vi må ha den grunnleggende forståelsen av at mennesker fra andre land, som nordmenn før dem, prøver alt de kan for å skape seg en bedre tilværelse.

At "klar deg selv"- partiet FrP mener tilstrømningen til Norge er et problem er egentlig litt pussig. Å ta seg fra Irak, Afghanistan, Afrika eller andre fjerne steder til Norge for å finne lykken, vitner om et privat initiativ og tiltakslyst som en skulle tro FrP satte pris på. Men sammenheng mellom politikkområder er vel ikke FrPs sterkeste kort.

At noen som kommer har en helt annen agenda er så. Kjeltringer er kjeltringer, de skal straffes og kastes ut av landet. Ingen er uenig i det. Så Bøhler og andre; bevar anstendigheten, se alle mennesker som individer og la FrP være alene om sin fastgrodde intoleranse.

Ingar F. Leiksett
Lørenskog Venstre

Akers avis 05.09.08

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**