Bokbussens framtid

Hurum kommune var bedt om å komme med en høringsuttalelse om driften av Fylkeskommunens bokbuss. Buskerud fylkeskommune vil legge om driften fra 2011 og ønsker at kommunene kommer med tilbakemelding om hva de tenker rundt driften av bokbussen og det å ta en større del av utgiftene. Konklusjonen ble at Hurum ikke ønsker bokbusstilbud etter 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da saken ble debattert i Driftsutvalget 10. okt. sa Venstre sin representant Gunn-Torill Homme Mathisen mellom annet dette:

– I Norge har vi en fin bokkultur og den må vi ta vare på. Vi ønsker at alle tidlig skal lære hva et bibliotek er. Barna er aktive brukere og det er mange ulike typer litteratur og måter å tilegne seg denne på på biblioteket. Kunnskap er læring og det er viktig å stimulere både store og små og biblioteket har noe for alle.

I Venstre er vi svært glade i bokbussen, men vi er samtidig realistiske. Dessverre er bokbussen en svært dyr ordning; et utlån koster 70 — 80 kr i driftsmidler.

Bokbussen i Vestfold

Foto: Vestfold fylkeskommune

Bokbussen burde brukes mer enn den blir i dag. I følge de ansatte på Bokbussen er det på Sætre og ved Filtvet og Folkestad skole utlånet er størst i vår kommune. Vi ser fram til å få nytt bibliotek i Sætre i sambruk med den nye videregående skolen. Når det er på plass, vil det være mer naturlig å bruke ressursene der og på biblioteket på Tofte.

Men enn så lenge ønsker vi å beholde bokbussen og foreslåtte stoppesteder vil være ved Filtvet og Folkestad skole, der bokbussen blir sett på som et viktig supplement til skolebiblioteket. Vi syns også at Sætres befolkning fortjener et bibliotektilbud fram til det nye biblioteket er på plass og at bokbussen også må stoppe der.

Hun fremmet følgende forslag til vedtak:

Hurum kommune anser bokbussen som et viktig supplement til folkebiblioteket og er fortsatt interessert i tilbud om bokbusstopp ved to av grunnskolene i kommunen, samt i Sætre.
Dette under forutsetning at prisnivået blir akseptabelt i forhold til kost/nytte.

Hurum kommune utvider med en ny filial fra 2011 og ønsker ikke å videreføre bokbuss som et folkebibliotektilbud etter at kostnadene og selve driften av bokbussen går over til annen ordning fra 31.12.2010.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. I rådmannens innstilling var ikke Sætre tatt med som stoppested for bokbussen, men dette kom nå med da de andre partiene støttet Venstres forslag.

-Venstre ønsker at kommunen bevilger midler til transport til biblioteket i budsjettet for 2011, slik at skolebarna kan komme på folkebiblioteket i løpet av skoleåret, selv om bokbussen blir borte. Gode vaner bør læres tidlig. Skolene på Sætre og Tofte ligger i gåavstand til biblioteket og vil derfor ikke trenge midler for å dekke transportkostnader. Men dette forslaget vil vi komme tilbake med i budsjettarbeidet, sa Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**