Risør Venstre ønsker innspill til neste års budsjett

Arbeidet med Risør kommunes budsjett for 2009 er i gang, og for Risør Venstre er det viktig å understreke at vi ønsker å møte Risør kommunes viktige utfordringer fremover med vekt på vår sosialliberale politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Tar du utfordringen og blir med når kursen settes for 2009?

Tar du utfordringen og blir med når kursen settes for 2009?
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre har ambisjon om å lage et budsjett som klart beskriver hva Venstre vil i inneværende periode og da med utgangspunkt i vårt program. I så måte er det viktig at vi får innspill fra mange slik at vi får et bredest mulig grunnlag for den kommende budsjett diskusjonen.

Vi ønsker derfor en god prosess der vi åpner for innspill fra både organisasjoner og enkeltpersoner i Risør. Vi ønsker også tilbakemelding fra de av dere som har hytter og fritidshus eller en annen tilknytning til Risør.

Vi vil ha innspill!
Har du noe på hjertet som du mener Venstres neste budsjettforslag bør ha med, ta kontakt. Vi vil gjerne høre hva dere mener bør vektlegges i Risør kommunes budsjett for 2009 og videre ut inneværende valgperiode. Du kan enten sende brev til Risør Venstre eller sende en mail til [email protected].

Vårt valgprogram finner dere på vår hjemmeside www-risor.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**