Vil ha flere politifolk

Oslo Venstres hovedstyre vedtok på sist møte en uttalelse om styrket satsing på politi i gatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

Her er uttalelsen hovedstyret vedtok:

FLERE POLITIFOLK

Det er for få politifolk ute blant folk! Det fører til økt utrygghet og Oslo Venstre vil derfor ha tilbake et synlige politi i gatene. Dette krever tiltak som gir status og god karrierevei for politiet som arbeider i ordenstjenesten.

Oslo Venstre foreslår konkret at:

1. Det utvikles et lønnssystem som gir status og god lønnsutvikling for politifolk som velger å satse på en karrierevei i ordenstjenesten.
2. Det utvikles kompetansetiltak som sikter direkte inn mot å bygge kompetanse for denne politiinnsatsen.
3. Det opprettes flere sivile stillinger i politiet for å frigjøre politiets tid fra f.eks å sitte i rettssalen,skrive rapporter og utføre praktiske oppgaver på politistasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**