Innkalling til styre- og gruppemøte

Det blir styre- og gruppemøte i Hurum Venstre torsdag 30. oktober i Posthuset på Hovtun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 30. OKTOBER 2008 KL.19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE

Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 64/08 Referatsaker

Sak 65/08 Venstre sin miljøpris for 2008 — Revisjon av statuttane

Sak 66/08 Oppfølgingsak: Sætre — vegen vidare.

Sak 67/08 Årsmøtet 2009

Sak 68/08 Kampanje: Miljøstatus

Sak 69/08 Budsjettarbeid. Kom med forslag til saker vi skal prioritere!

Sak 70/08 Saker til kommunestyremøtet 4. november

Sak 71/08 Evt.

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa:
Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!Varamedlemmer får ekstramelding dersom styremedlemmer melder forfall.

Filtvet, 26.10.08.

Gunn-Torill Homme Mathisen, leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**