Ulla Nordgarden på andre plass!

Styremedlem i Drammen Venstre og leder i Buskerud Venstrekvinnelag Ulla Nordgarden er av nominasjonskomiteen innstilt til andre plass på Buskerud Venstre sin valgliste foran Stortingsvalget 2009!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ulla Nordgarden

Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden som har fått andreplass på lista er et nytt friskt navn i Buskerud Venstre. Hun har bakgrunn som forsker og har en doktorgrad innen havbruk. Etter å ha arbeidet flere år ved Havforskningsinstituttet, kom hun i år tilbake til hjembyen Drammen der hun nå arbeider som biologilærer på en privat videregående skole. Nordgarden er leder i det nystartede Buskerud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre.

Semra Ugur

Foto: Asgeir Osnes

Semra Ugur, 2. vara til bystyret for Drammen Venstre, er innstilt på åttende plass på stortingsvalglista 2009.

Forslaget fra nominasjonskomiteen er nå sendt ut til lokallagene og skal behandles på Buskerud Venstre sitt nominasjonsmøte i Sigdal 6. desember.

Den fullstendige listen over Buskerud Venstres kandidater er som følger:

1. Helge Stiksrud (54) Ringerike
2. Ulla Nordgarden (35) Drammen
3. Torleif T. Dalseide (49) Ål
4. Ellen Korvald (54) Kongsberg
5. Geir Stave (47) Hurum
6. Nina Eleonore Johnsen (44) Lier
7. Runolv Stegane (56) Sigdal
8. Semra Ugur (38) Drammen
9. Øystein Senum (53) Kongsberg
10. Monica Sik Holm (20) Ringerike
11. Lasse Narjord Thue (33) Røyken
12. Marianne Arctander (38) Hurum
13. Leif Arne Øwre (43) Nedre Eiker
14. Sissel Urke (43) Ål
15. Erik Hørlück Berg (44) Modum

Leder i Drammen Venstre, Knut Anders Berg, har vært medlem i nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**