Nye løsninger i rusomsorgen, nå!

Leder i Østfold Unge Venstre, Ida Johanne Bohmann, tar et oppgjør med Bjarne Håkon Hanssen og ber ham i posisjon, stå for det samme i rusomsorgen som han og Ap gjorde i opposisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De siste 10 årene har mer enn 2000 mennesker dødd av heroinoverdose i Norge. Over 4000 rusmisbrukere står i kø for å få behandling. Venstre vil ha en ny ruspolitikk, med nye løsninger som fungerer. Dette ville også Bjarne Håkon Hanssen da han var i opposisjon.

Rusomsorg

Foto: V

Venstres stortingsgruppe har foreslått et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter, kan dele ut egnet medikamentell behandling (subutex, subuxone eller lignende) og gi tett oppfølging. Prosjektet skal forbeholdes tunge rusavhengige og ha en aldersgrense på 20 år. Forslaget ble nedstemt av regjeringen nå nylig til tross for at Ap og Hanssen selv skrev en kronikk om nettopp dette i 2004.

Rusfeltet er altfor preget av systemtenkning og har for lite fokus på enkeltskjebnene. Venstres utgangspunkt i rusbehandling er at det er misbruket som skal bekjempes, ikke de rusavhengige. Det er naivt å tro at det er mulig å få alle rusmisbrukere rusfrie. Vi skulle ønske at det var mulig å bli kvitt misbruk fullstendig — men sånn er det ikke. Derfor er det viktig å bedre helsetilstanden og livskvaliteten til den enkelte rusmisbruker på det stadiet vedkommende er i rehabiliteringen.

Det er behov for å tenke nytt, og ikke minst se på erfaringer andre land har gjort.
I Frankrike har man greid å redusere overdosedødsfallene med nesten 80 % ved å gjøre det enklere å ta i bruk Subutexbehandling. Hvorfor skal det være så vanskelig å lære av andre lands erfaringer?

Innenfor systemet med Legemiddel assistert behandling (LAR) er køene ekstremt lange. Dette gjør at mange av rusmisbrukerene gir opp. I tillegg blir mange faktisk kastet ut av LAR på grunn av sidemisbruk. Dette blir helt galt. Det er jo nettopp det som er problemet med rusmisbrukere, at de misbruker rusmidler.

Ida Johanne Bohmann foran Stortinget

Foto: Frode Fjeldstad

Moralismen som ligger i å forlange rusfrihet fra mennesker som er så langt nede psykisk og fysisk blir for meg svært vanskelig å akseptere.

Etter avrusning er det mange måneders ventetid før ny oppfølging. Dette er helt meningsløst. Da det er nettopp rett etter avrusning at rusmisbrukere har størst fare for overdose fordi kroppen er svak etter avrusningen. Samfunnsøkonomisk er det også meningsløst å bruke store økonomiske ressurser på pasienter når de så slippes rett ut på gaten uten oppfølging. Mange dødsfall og overdoser kunne vært unngått, hadde ikke systemet vært slik at pasientene ble kastet rett ut på gaten med en gang avrusningen var ferdig. Derfor vil Venstre ha en tettere oppfølging av rusmisbrukerne.

Dessuten må brukere på LAR få et godt psykiatrisk og sosialt tilbud, inkludert botilbud som ligger utenfor rusmiljøer. Stortingets mål med rusreformen var at rusmiddelbrukere med sammensatte problemer skulle få mer helhetlig tjenester og at behandlingsresultatene skulle bli bedre. Det har resultert i noen forbedringer, men resultatene er overhodet ikke gode nok.

Rusforskere forventer at blandingsmisbruk med alkohol, GHB og beroligende medisiner bare vil øke i fremtiden. Vi trenger uten tvil nye løsninger. Hvor mange flere rusmisbrukere må dø i behandlingskø før noe blir gjort? Den nye helseministeren bør i høyeste grad følge opp løftene sine.

Ida Johanne Bohmann
Leder av Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**