Brenna på topp

Eivind Brenna ble valgt som toppkandidat på Oppland Venstres nominasjonsmøte på Lillehammer lørdag den 8.november. Dette er andre gangen han stiller som førstekandidat ved et stortingsvalg for Oppland Venstre. Siden Venstre har bra framgang og vi har ordningen med utjevningsmandater er det gode sjanser for at ordføreren fra Vestre Slidre kan komme inn på Stortinget neste høst. Inspirert av Barack Obama lanserte han slagordet for valgkampen: ” Ja, vi kan “.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Noen av de sakene han vil legge størst vekt på er miljø/klimaspørsmål og en god skole. Videre er han opptatt av at sykehusene må styres av folkevalgte, ikke som forretningsmessige foretak som i dag. Opplands befolkning må ha trygghet for at vi har et godt sykehustilbud. Bedre vilkår for småbedrifter og ikke minst en bedre distriktspolitikk enn det vi ser fra dagens regjering er vel kanskje det jeg brenner mest for sier Eivind Brenna.
Ketil Kjenseth fra Gjøvik ble valgt til andreplassen med stor støtte fra nominasjonsmøte. Under møtet ble Helle Hundevadt fra Dovre foreslått som motkandidat mot Kjenseth, men dette forslaget falt. Nominasjonsmøte la stor vekt på Kjenseth brede erfaring fra politikken både som kommunestyrerepresentant på Gjøvik og som rådgiver for Venstres stortingsgruppe.
Fylkesleder Bjørg S. Lien fra Lillehammer ble valgt som 3.kandidat. Helga Feste Hunter fra Østre Toten og Mikkel Dobloug fra Nord-Fron fulgte på de neste plassene.

Her er hele lista :

OPPLAND VENSTRES LISTE VED STORTINGSVALGET 2009

1. Eivind Brenna, Vestre Slidre

2. Ketil Kjenseth, Gjøvik

3. Bjørg S. Lien, Lillehammer

4. Helga Feste Hunter, Østre Toten

5. Mikkel Dobloug, Nord-Fron

6. Inger Christine Årstad, Vestre Toten

7. Ulf O. Rogneby, Lunner

8. Helle Hundevadt, Dovre

9. Geir Rune Nyhus, Østre Toten

10. Hanne Magnussen, Gran

11. Gustav Fystro, Øystre Slidre

12. Christin Guldahl Madsen, Gjøvik

13. Arne Christian Stryken, Lillehammer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**