Åpner for tilbakekjøp av Sagene bad

– Vi er opptatt av at Sagene bydel skal ha et fungerende bad, sier Venstres Guro Fjellanger. Hun viser til at betingelsene som ble satt da badet i sin tid ble solgt, ikke er oppfylt av den nye eieren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sagene bad ble i 2000 solgt til en privat eiendomsinvestor. Da badet ble solgt skjedde det på betingelse av at den nye eieren skulle sette badet i stand og åpne det for almennheten. I 2008 står badet fortsatt ubrukt.

– Da salget ble vedtatt lå det betingelser om at det skulle pusses opp og kunne brukes som bad. Dette har ikke skjedd, sier bystyrerepresentant Guro Fjellanger (V). – Vi må ha en klausul om tilbakekjøp når vi selger kommunal eiendom på spesielle betingelser.

Fjellanger har levert forslag til bystyret om at kommunen skal forbeholde seg retten til å kjøpe tilbake kommunal eiendom som selges på særvilkår om at den nye eieren skal utvikle eller benytte eiendommen på en spesiell måte.

Guro Fjellanger

Foto: Sveinung Bråthen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**