Dørum gjest på nominasjonmøtet i Buskerud Venstre

Nominasjonsmøtet går av stabelen 6. desember i Sigdal. Det er klart at stortingsrepresentant Odd Einar Dørum blir gjest på møtet. Det er også klart at det blir kampvotering om førsteplassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Hurum ønsker Geir Stave på topp.

Hurum ønsker Geir Stave på topp.
Foto: Tove Kristiansen

Stave fremmes til førsteplassen
Flere ønsker å stå på førsteplassen på Venstre sin liste, så det ligger an til å bli et spennende møte.

Nominasjonnemnda har innstilt Helge Stiksrud fra Ringerike på førsteplass, mens Hurum Venstre kommer til å fremme sin kandidat Geir Stave ved benkeforslag til topplassen.

Les pressemelding om Geir Stave sitt kandidatur her

Odd Einar Dørum på Frydenlund skole

Foto: Lasse N. Thue

Celeber gjest
Odd Einar Dørum er ventet til nominasjonsmøtet. Han skal snakke om hvor Venstre står et år før valget, inspirere og informere. For Venstre er valgkampen allerede godt i gang.

Litt fakta om Odd Einar Dørum:
Odd Einar Dørum er stortingsrepresentant for Oslo Venstre.
Han var samferdselsminister i Bondevik 1-regjeringen i 1997-1999, før han ble justisminister. Dørum var også justisminister i Bondevik 2-regjeringen i perioden 2001-2005.

Dørum har vært innvalgt stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Han har tidligere representert Sør-Trøndelag på Stortinget. Dørum har også vært gruppeleder i Venstre sin bystyregruppe i Oslo.
Dørum har vært leder av Venstre to ganger; 1982-86 og 1992-96. Han har også bakgrunn som nestleder (1964-65) og leder (1970-72) i Unge Venstre.

Foreløpig dagsorden nominasjonsmøtet:

Registrering kl. 10.00 – 10.30

Hilsen fra Sigdal kl. 10.30
v/ordfører Kari Ask og lokallagsleder Runolv Stegane
Åpning av nominasjonsmøte
v/leder Geir Stave

01. Godkjenning av innkalling

02. Konstituering – valg av i henhold til vedtektene § 8 f):
1) møteleder og varamøteleder,
2) en fullmaktsnemnd bestående av leder og to andre medlemmer
som gir innstilling til nominasjonsmøtet om godkjenning av
utsendingenes fullmakter, Alle utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og et styremedlem i lokallaget.
3) minst en referent som fører møteprotokollen,
4) et tellekorps,
5) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten og to personer til å
underskrive listeforslaget.

03. Godkjenning av dagsorden og kjøreregler

04. Politisk innledning, hvor står Venstre et år før valget?
v/stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
Kort debatt.

05. Nominasjonsnemndas innstilling
Kandidatene får anledning til å presentere seg selv med maks 3 min, fra 15 til 1.
LUNSJ kl. 12.30 – 13.30

Kulturelt innslag kl. 13.30 -13.45

06. Nominasjon
Fastsette listen til Stortingsvalget.
07. Avslutning av nominasjonsmøtet

Møteslutt kl. 16.00

Pr 15. nov. 08, med forbehold om endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**