Venstre vil styrke læreren

Venstre satser i sitt alternative statsbudsjett mye på lærerne. Derfor foreslår vi 350 millioner til kompetanseheving og 200 millioner til rekruttering ut over Regjeringens forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den største utfordringen norsk skole står overfor i dag er å sikre nok kvalifiserte lærere. Den samlede satsingen på videreutdanning og rekruttering av lærere i 2009 vil passere en milliard dersom Venstres budsjettforslag får støtte i Stortinget.

Britt Fladmark Holta

Foto: Eidsberg Venstre

Det er positivt at Regjeringen omsider har fått på plass et bedre system for videreutdanning, men Venstre mener læreren ikke selv skal belastes med 20 prosent av kostnaden slik regjeringen legger opp til. Staten og lokal skoleeier skal prioritere gode lærere så høyt at de dekker alle utgiftene knyttet til videreutdanning.

Venstre vil bruke rekrutteringspengene på å utvikle nasjonale rekrutteringsplaner, med hovedvekt på rekrutteringsstipend og seniortiltak. I tillegg foreslår Venstre en rekke bevilgninger til leksehjelp, rådgivning, musikk- og kulturskoler, samiske læremidler, samarbeid mellom hjem og skole, håndverksfag, og tiltak for å motvirke frafall.

Britt Fladmark Holta
Landsstyremedlem
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**