Gunhild Ramm Reistad foreslått til Likestillingsprisen 2008

Gunhild Ramm Reistad ble av Drammen Venstre, Buskerud Venstre, Fylkestingsgruppa til Buskerud Venstre og Buskerud Venstrekvinnelag foreslått til Buskerud fylkeskommune sin likestillingspris 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnhild Ramm Reistad

Foto: Ukjent

Gunhild Ramm Reistad er journalist og har i mer enn 30 år vært tilknyttet Drammens Tidende. Hun har vært leder av Drammen Kvinnesaksforening, medlem av Drammen bystyre i 16 år og innehatt verv i fylkeskommunen. Hun har vært engasjert i en mengde organisasjoner og foreninger, vært redaktør for Buskerud Lydavis og gitt ut to bøker. Ramm Reistad har vært med i 8.marskomiteen i Drammen i nærmere 30 år, var med på å starte Betzy krisesenter i 1980, og satt som styreleder for krisesentret i flere år. I dag er hun fortsatt frivillig vakt ved krisesenteret.

Gunhild Ramm Reistad er nå bosatt i Oslo, og er leder av Oslo Kvinnesaksforening.

Likestillingsprisen 2008 går til Menn i barnehager (MIB) Eiker.

Drammen Venstre gratulerer Menn i barnehager med prisen !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**