Holmen blir et smykke

Helheten og tilgjengeligheten er ivaretatt på en imponerende måte, og vinnerutkastet som ble presentert av Oddvar Johansen og Johan Østengen er et utmerket utgangspunkt når utbygger nå skal ta fatt på den videre prosessen i et konstruktivt samarbeid med arkitekter og ikke minst med det politiske miljø i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Steinar Gundersen studerer Holmenmodellen

Steinar Gundersen studerer Holmenmodellen

Risør Venstre håper utbyggerne med det aller første arrangerer en åpen visning i Risørhuset slik at publikum kan få samme presentasjon av vinnerprosjekt og modeller som politikerne fikk mandag. En åpen visning vil skape nødvendig trygghet og eierskap til prosjektet, ikke minst tror vi publikum vil ta bruk det forslåtte hotelltak på samme måte som publikum i Oslo tar i bruk Operataket.

Vinnerutkastet danner etter Risør Venstres mening et godt utgangspunkt for videre bearbeiding av planer som vi håper blir realisert i 2010.

Her der dere hva NRK skriver om prosjektet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**