Stiksrud: – Veldig glad for 11 millioner ekstra til reiseliv, folkhelse og regional utvikling

Fylkesutvalgtes flertall Venstre, Ap, SV og Sp vedtok i dag å gi 11 millioner kroner ekstra til reiseliv, folkehelse og regional utvikling.- Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk på plass midler til å fortsette vår offensiv og tette samarbeid med næringslivet, de frivillige organisasjone og kommunene, sier leder i Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Helge Stiksrud (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) er også svært fornøyd med fylkesutvalgtes budsjettinnstilling.
– Samarbeidspartia har jobba mye og godt sammen. Gruppelederne har sittet sammen i tre-fire dager i intenst arbeid med budsjett 2009 og handlingsprogram 2009-2012, forteller Stegane.

Venstres hovedutvalgsleder (kultur, idrett og folkehelse) Helge Stiksrud har trått sterkt til i budsjettarbeidet fordi Stegane i forrige uke hadde viktige representasjonsoppgaver for fylkeskommunen, bl.a. på AER kongress i Finland og møte i Regjeringens Europapolitiske Forum i Kirkenes.
– Helge Stiksrud har gjort en strålende jobb. Budsjettforslaget er også prega av at Venstre nå har svært stor innflytelse i fylkespolitikken, sier Stegane.

PRESSEMELDING

Fylkeskommunen satser på utvikling og utdanning

Samarbeidspartiene (AP, Sp, SV og V) som har flertall i fylkestinget har i dagens fylkesutvalgsmøte fått flertall for sitt budsjettforslag for 2009.

I forslaget legges opp til å opprette karrieresenter for Ringerike/Midtfylket og at karrieresenteret i Hallingdal videreføres under forutsetning av at kommunene i Hallingdal forplikter seg til å bidra til finansieringen av karrieresenteret for 2010 og framover.

Ved fornyelse av partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og HiBu forutsettes det at legges til grunn utvikling og vekst ved Høgskolens tre avdelinger.

Ringerike folkehøgskoles vedlikeholdsbehov prioriteres i framtiden sammen med øvrige fylkeskommunale eiendommer.

Ny regional plan for reiseliv fremmes i 2009 og det legges inn 11 millioner kroner til å videreføre ekstrasatsingen på folkehelse, reiseliv og regionalutvikling. Det settes av 3 millioner kroner hvert år i tre for kulturbasert næringsutvikling i Buskerud som en del av denne satsingen.

Kulturkort for ungdom videreutvikles i Ringerike og Hallingdal.

Kontaktpersoner:
Helge Stiksrud, mob. 90 01 80 74
Anne Sandum, mob. 91 56 29 45
Runolv Stegane, mob. 93448328

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**