Styrket satsing på skole, kollektivtrafikk og rusomsorg

Venstre har i dag inngått budsjettforlik om Oslobudsjettet 2009 med byrådspartiene og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre har i forhandlingene blant annet fått på plass en styrket kollektivsatsing, og prisen på månedskort opprettholdes på 550 kroner. Venstre kunne ikke akseptere økt pris på månedskortet slik byrådet la opp til, og vi er svært fornøyd med at kollektivsatsingen i Oslo totalt sett økes med 55 mill. kroner, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen.

Styrker Lærerløftet og undervisningen
– Det har vært viktig for Venstre å rette opp en del av kuttene som byrådet i Oslo foreslo. Skolebudsjettet styrkes totalt med 57 millioner som resultat av forhandlingene mellom Venstre, KrF og byrådspartiene. Av dette styrkes undervisningen i grunnskolen med 22 millioner og i den videregående skolen med 9 millioner, sier Elvestuen.

Venstre fikk på plass lærerløftet i Oslo etter forrige budsjettrunde. Lærerløftet innebærer systematisk videreutdanning av lærerne i osloskolen basert på de behov som meldes inn fra skolene. Nå styrkes denne ordningen med ytterligere 10 millioner.

– Å satse på systematisk videreutdanning av lærerne i osloskolen er noe av det viktigste vi kan gjøre i skolepolitikken. Det er avgjørende for kvaliteten på undervisningen til elevene og bidrar til å styrke lærernes kompetanse og status, sier Ola Elvestuen.

Fortsatt sprøyterom og fri rettshjelp
Da byrådet la frem sitt budsjett i september, var det blant annet foreslått økt månedskortpris og kutt til en rekke frivillige tiltak som JURK, JussBuss, Frelsesarmeens «Jobben», Leieboerforeningen og Gatejuristene. I tillegg foreslo Høyre og Fremskrittspartiet å legge ned Fri Rettshjelp og Sprøyterommet. I budsjettavtalen som ble inngått idag er alt dette reversert.

– Venstre er også godt fornøyd med at sprøyterommet skal opprettholdes og at driften videreføres. Dette er et viktig lavterskeltilbud til rusavhengige i byen, poengterer Elvestuen. I tillegg opprettholdes fri rettshjelp-tilbudet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**