Hasard med fiskemottaket, Stein?

Dag Jørgen Hveem (V) svarer i dette tilsvaret på Stein Gjulem innlegg i Aust Agder Blad og skriver: AAB treffer godt med lørdagens overskrift på førstesiden: “Politisk ja til det nye fiskemottaket”. Stein Gjulems innlegg på tirsdag om koalisjonen og fiskemottaket, bærer derimot preg av at han fortsatt ikke helt har forstått saken og bystyrets vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) lurer på pm Steib Gjulem har forstått saken og bystyrets vdtak

Dag Jørgen Hveem (V) lurer på pm Steib Gjulem har forstått saken og bystyrets vdtak

Tre hovedhensyn bak bystyrevedtaket
1. Sikre et helhetlig og best mulig arkitektonisk uttrykk på Holmen gjennom samordnet utbygging, basert på vinnerutkastet til Oddvar Johansen og Johan Østengen.
2. Avgrensning av kommunens økonomiske risiko.
3. Et fullgodt, utvidet fiskemottak, inkl. nytt kaianlegg. Det må bygges innenfor en tidsramme som gjør at Yngvar og fiskemottaket kan fortsette virksomheten med fonyet kraft. En midlertidig løsning — som uansett er nødvendig — må i alle henseende være tilfredsstillende.

Fullt trykk
Kommunens administrasjon, Fiskerihavna Risør AS, Fiskemottaket AS og Buer/Lindstøl er allerede i gang med stor energi og konstruktivt fokus for å få til kvalitativt, kvantitativt og økonomisk gode løsninger. Den administrative og politiske viljen er stor. Vi er overbevist om at resultatet for Fiskemottaket, Holmen og Risør blir svært bra.

Det skal i saken ses på "alternativ finansiering og inndekning av eventuelle merkostnader". Hvorvidt en ekstra etasje med leiligheter (for salg) på fiskemottaket er mulig og forsvarlig og en del av dette, vet vi ikke ennå. Ei heller om det kommer inn ekstra privat kapital på annen måte. Dette forventes å bli avklart ganske raskt.

Mens denne prosessen pågår for fullt, har Stein blikket i bakspeilet. Det er litt dumt –

Privatisering?
Stein tar feil når han påstår at kommunalt eierskap til tomta er "eneste" måten å sikre fiskemottak på. Eierskapet som Fiskerihavna Risør forutsettes å ha til en utskilt næringsseksjon, med tilhørende bruksrettigheter, gir minst like sikker posisjon. Dessuten vil kommunen, som nå, ha styringen som reguleringsmyndighet.

Det er misvisende å bruke privatiseringsbegrepet i denne sammenheng. Like misvisende som å kalle det "privatisering av skjærgården", når hytteeierne etter hvert frikjøper festetomtene som hyttene står på.

Ryggrad og sparing

Stein mener Solsiden 1 bør ha ryggrad til å si fra dersom selskapet "ønsker å få hånd om hele Holmen". Få hånd om? Fiskerihavna Risør AS skal fortsatt eie fiskemottaket på tomta, Stein.

Hvorvidt overdragelse av tomt er en god løsning, er noe som iht. vedtaket skal "avklares". Antydningen om at Solsiden 1 ikke har "ryggrad" til å fremme et eventuelt ønske (det vet vi ikke) om kjøp, er både ufin og ubegrunnet.

Løpegutter?
Stein spør om hvem som "har snakket sammen" før det vedtatte forslag ble utformet. Merkelig. Men hvis det først har interesse: En god del bystyrerepresentanter har medvirket til utformingen. Poenget: Forslaget ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer.

Informasjon og meningsutveksling er viktig. Jeg snakker med svært mange, eksempelvis Øyvind Sletten, Yngvar Aanonsen, journalister, kommuneansatte, næringslivsfolk, foreninger, pensjonister og andre. Antagelig snakker Kjell Mac Donald med flere i Risør enn meg, og ordføreren kanskje med enda flere. Dette betyr ikke at vi er "løpegutter" for Solsiden 1 eller andre vi snakker med. Destruktive tanker, Stein. Bystyret består av 31 representanter som stemmer for og mot forslag etter beste evne og overbevisning.

Øyvind Sletten har ikke deltatt i koalisjonens gruppemøte, men hva så om (også) han hadde vært der og argumentert for sitt syn? Uproblematisk. Vårt ønske er å få sakene best mulig opplyst, raskt og effektivt. Stein Gjulems innlegg reflekterer at han i denne saken ikke deler dette ønsket.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**