Venstre i budsjettforhandlinger

Det siste døgnet har vært heftig og intenst – og gitt konkrete politiske resultater for Venstre etter at Høyre og AP inviterte Venstre med i budsjettforhandlingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


H, AP og V har ikke flertall, verken i formannskap eller bystyre. SV stemte i dag subsidiært for fellesforslaget, og det ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer en innstilling til bystyrets møte torsdag 11. desember.

Skole
Det “flate” kuttet rådmannen hadde foreslått ute på skolene, er reversert i 2009 og 2010, med henholdsvis 3,2 og 9,2 mill. Det er avtalt at H, AP og Venstre kommer tilbake ved neste rullering av handlingsprogrammet for å finne midler til å kompensere kuttene i år 2011 og 2012, når vi har noe mer tid på å finne løsninger.

Rådmannen hadde foreslått å ta ut 8 mill til ekstra fysisk aktivitet. Nå er det kommet inn igjen 3,5 mill årlig.

Videre er opprettholdes 60 elevplasser i kulturskolen og Erkleiv skole opprettholdes.

Helse og omsorg
Det er lagt inn midler for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede, og midler til oppgradering av friluftsområder.

Kultur
0,7 mill til turnforeningen
støtte til protestfestivalen
0,5 mill/år til støtte frivillige organisasjoner
kulturnatta støttes
idrettsrådet støttes

Helse og omsorg
Det er lagt inn midler for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede, og midler til oppgradering av friluftsområder.

Miljø
1 mill til utredning og prosjektering for å bytte ut alle de gamle oljefyrene i kommunale bygg med biobrenselkjeler/fjernvarmesentraler

Mvh Dag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**