Oppussing av Tofte SFO

I møtet i Driftsutvalget 25. nov. fikk Gunn-Torill Homme Mathisen (V) svar på spørsmål om status og framdrift for oppsussingen av SFO på Tofte skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

SFO ble oversvømmet på sensommeren i år og alt ble ødelagt. Elevene måtte flytte til lokaler i Skoledalen 3.

Rådmann Kari Skive Stuvøy svarte på spørsmålet. Man har avventet takst fra forsikringsselskapet, men nå er alt inventar fjernet og lokalet er klart for oppussing. Men det er funnet fukt under betongstøpen og den er ikke er blitt borte til tross for lang tørk. Det skal legges fuktsperre.

Avtale er gjort med entrepenør og dreneringsarbeid rundt skolen starter opp 27. nov. Dette arbeidet påregnes avsluttet i januar. Tofte SFO kan tidligst tas i bruk rundt påsketider, kanskje blir det ikke før til neste skoleår.

Hurum kommune har fått tillatelse av brannvesenet til å benytte første etasje i Skoledalen 3 til SFO. Det er ellers pålagt å installere ventilasjon og bedre brannsikkerheten før ny, permanent bruk av bygningen.

Gunn-Torill Homme Mathisen takket for svaret og uttrykte at hun syns det er greitt at Driftsutvalget er informert i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**