Erik Wærenskioldmuseum

Hedmark Venstre ved leder Erik Ringnes foreslår blant annet å etablere et museum på Kongsvinger i fremtidige års budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hedmark Venstre ønsker følgende satsningsområde i opposisjonens alternative budsjett:

1. Videre-og etterutdanningstilbud for lærere i den videregående skolen, inklusiv egne lederkurs for rektorer

2. Penger til å gå videre med togtrikkplanene mellom Hamar og Elverum ( hvis fylkesrådet ikke har det i sitt budsjett)

3. Økt satsning på gang-og sykkelveier

4. Nytt fjøs eller ridehall på Storsteigen vgs i Alvdal

5. Innføre kulturkort som gir ungdomsrabatt på kulturarrangementer

6. Sette av penger til å planlegge et Erik Wærenskioldmuseum på Kongsvinger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**