De høye besøkstallene vedvarer

I november 2008 var gjennomsnittlig antall treff per døgn på Drammen Venstre sine hjemmesider på Internett 91. Dette er en svak nedgang fra rekord- og valgkampåret 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Drammen Venstre har som mål å være synlig i den lokale politiske debatten. Ett av virkemidlene er oppdaterte hjemmesider på Internett hvor meningsfeller og motstandere kan innhente informasjon om hva Drammen Venstre står for. Dette føler vi at vi i stor grad lykkes med – og besøkstallene holder seg derfor også jevnt høye.

Gjennomsnittlig antall treff på Drammen Venstre sine hjemmesider på Internett november 2007: 95
Gjennomsnittlig antall treff på Drammen Venstre sine hjemmesider på Internett november 2008: 91

Totalt var det i overkant av 2.700 treff på Drammen Venstre sine nettsider i november 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**