Umusikalsk lønnspolitikk fra KrF

Amta roser på lederplass den nye modellen for ordførerlønn, der politikerlønnen frikobles fra rådmannslønnen, og i stedet knyttes til stortingsrepresentantenes lønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Denne modellen, som et enstemmig formannskap sto bak, er et godt svar på et ubehag som vi i Venstre alltid har følt ved å skulle sette vår egen godtgjørelse. Amta roser også det betydelige lønnshopp KrF fikk igjennom for ordføreren. Det mener Venstre er en umusikalsk lønnspolitikk i en situasjon da mange av Frogns innbyggere lever med frykt for jobbene sine, og hvor vi går inn i tøffe vurderinger av hvilket nivå på kommunale tjenester vi har råd til. Venstre støttet Arbeiderpartiets forslag i Formannskapet om at Frogns ordfører skal ha 93% av stortingslønn. Dette er på nivå med normallønnsutviklingen i Norge, som det er rimelig at også ordføreren får del i. Venstre vil bidra til at kommunestyret viderefører modellen som Amta roser, men uten KrFs pengedryss over politikerne.

Erik Lundeby
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**