Anne Margrethe Larsen ble renominert på nominasjonsmøtet i Lyngdal

Anne Margrethe Larsen fikk fornyet tillit på toppen av Vest-Agder Venstres liste til stortingsvalget i 2009.Se bildene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vest-Agder Venstres nominasjonsliste:
1. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord
2. Arild E. Berge, Søgne
3. Dag Vige, Kristiansand
4. Solveig Nilsen, Kristiansand
5. Torunn Tjomsland, Lyngdal
6. Stein Inge Dahn, Mandal
7. Eva Kvelland, Mandal
8. Ingvild Thorsvik, Mandal
9. Melinda Kvinlaug, Kvinesdal
10.Reidar Gausdal, Flekkefjord
11.Kathrine Hald, Kristiansand
12.Finn Skuland, Marnardal

Slik ble lista seende ut. Det var 41 av 45 delegater som møtte. Anne Margrethe Larsen fikk 25 stemmer mens Eva Kvelland fikk 16. Før avstemningen holdt hver av kandidatene gode innlegg om seg selv, sin politiske erfaring og sine mål som eventuell stortingsrepresentant. Anne Margrethe fikk to støtteinnlegg av Marianne Nuland Andersen og Finn Skuland. Eva fikk tilsvarende av Dag Vige og Stein Inge Dahn.
Dag Vige ble foreslått flyttet opp til 2.plass, men Arild Berge fra Søgne beholdt denne plassen etter skriftlig votering.
Ellers har lista nå en del unge folk. Solveig Nilsen og Eva Kvelland er begge rundt 30 mens Ingvild Thorsvik og Katrhine Hald begge går på videregående skole.
Ellers er Venstres ordfører i Flekkefjord, Reidar Gausdal, også på lista.

017

Foto: Emil Pedersen

Ingvild Thorsvik (t.v)

Eva Kvelland

016

Foto: Emil Pedersen

Finn Skuland

015

Foto: Emil Pedersen

Delegater

013

Foto: Emil Pedersen

Marianne Nuland Andersen

012

Foto: Emil Pedersen

Dag Vige

009

Foto: Emil Pedersen

Delegater

014

Foto: Emil Pedersen

Stein Inge Dahn

011

Foto: Emil Pedersen

Anne Margrethe Larsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**