Styre- og gruppemøte 10. desember -08 kl 17.30

Neste styre- og gruppemøte avholdes 10. desember -08 på Jonas B. Gundersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det innkalles herved til gruppe- og styremøte onsdag 10.12.08 kl 17.30 på Jonas B. Gundersen.

1. Referat fra styre- og gruppemøte 19. november-08.

2. Bystyresaker desember 2008.

3. Status budsjett 2009. Knut A. Berg informerer om status.

4. Lokale bydelssaker.

5. Innkommet post.

6. Nominasjonsmøte 6. desember -08.

7. Eventuelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**