Veldig godt Tromsø-budsjett!

Tromsø Venstre er meget godt fornøyde med Tromsø-budsjett. – Det er ingen tvil om at budsjettet er et virkelig Venstre-budsjett, sier Jonas Stein Eilertsen. Han trekker spesielt frem lærerløftet som en viktig Venstre-seier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Plakat Tromsø Venstre 5 på topp

Foto: Venstre

De neste årene skal det brukes 10,5 millioner på å løfte kvaliteten og kompetanse i Tromsø-skolen.

– Dette var Tromsø Venstres viktigste sak i valgkampen, og jeg er veldig glad for at vi nå får gjennomført god Venstre-politikk,. Det blir 1,5 millioner fra 2009 og 3 millioner hvert år etterpå. Dette er unikt og vil løfte Tromsø-skolen, sier Eilertsen.

Venstre har også fått frem en ny frivillig-million til frivillige lag og foreninger. I tillegg vil det i 2009 åpnes et nytt senior-senter i Tromsdalen.

– Det er viktig at vi tar vare på de gode kreftene i frivilligheten. Senior-senteret vil gi et skikkelig løft for et samarbeid mellom det offentlige og de frivillige i omsorgssektoren, sier gruppeleder Marie Fangel.

Som alltid har Venstre markert en god miljøprofil, og løftet miljøpolitikken fra Rådmannens mørke og frem til politiske realiteter. Over 4-års perioden skal kommunen bruke 20 millioner på ENØK-tiltak, 4 millioner på en mer miljøvennlig bilpark og bygge over 100 ladestasjoner for el-biler.

– Uten Venstre ville vi aldri fått til en slik storsatsning på miljø- og klimapolitikk. Vi gjør det lettere å leve miljøvennlig i Tromsø, samtidig som Tromsø kommune tar ansvar og bidrar til lavere klimagassutslipp og et bedre miljø. Samtidig vil spesielt ENØK-tiltakene bidra til mer motkonjuktur -politikk og bidra til mer fart i næringslivet, avslutter Eilertsen

Investeringer over 4-årsperioden:
• Fremskyndelse Otium, 22 millioner
• Idrettshall Hamna, 10 millioner
• ENØK-tiltak, 25 millioner
• Mer miljøvennlig bilpark, 4 millioner

Drift årlig:
• Reduksjoner administrasjon, 2,5 millioner
• Reduserte strømutgifter, 4,5 millioner
• Tilskudd utviklingslag/bydelsråd, 0,1 millioner
• Tilskudd studentbarnehager, 0,15 millioner
• Rammeøkning skole, 0,9 millioner
• Lærerløft, 1,5 millioner (3 millioner fra 2010)
• Kafe X, 0,45 millioner fra 2010
• Frivilligmillionen, 1 million
• Cinematek, 0,25 millioner
• Tilskudd festivaler, 0,25 millioner
• Ladetstasjoner el-biler, 0,1 millioner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**