Bokbussen sikret

Bokbussen i Hurum er sikret i alle fall i to år. Det vedtok Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud i sitt møte 4. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

– Bokbusstilbudet i Buskerud blir nå konsentrert om den midtre og øvre delen av fylket. I tillegg vil Hurum bli omfattet av ordningen, sier utvalgets leder, Helge Stiksrud (V).

Tjenesten skal ivaretas med en buss i en fase på to år, uten økning i utgifter for besøkte kommuner. Besøk til skoler og barnehager i utkantstrøk prioriteres. Den eldste av bussene selges. Videre drift av bokbuss utover 2010 utredes i løpet av perioden.

– Fylkesbiblioteket forsterker sin rolle som utviklingsaktør i fylket i samsvar med fylkets handlingsprogram, og med kommunenes uttalte behov, sier Stiksrud.

– En svært gledelig beskjed å få, sier Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander i Hurum Venstre, som har fulgt opp saken lokalt.

Saken har vært ute til høring i kommunene i fylket og uttalelsene har vært sprikende, men ingen av de kommunene som har uttalt seg har ønsket å overta driften selv eller samarbeide med andre.

Bokbussen i Vestfold

Foto: Vestfold fylkeskommune

Saken ble debattert i Driftsutvalget i Hurum 10. oktober og følgende vedtak ble fattet:

Vedtak: Hurum kommune anser bokbussen som et viktig supplement til folkebiblioteket og er fortsatt interessert i tilbud om bokbusstopp ved to av grunnskolene i kommunen, samt i Sætre.
Dette under forutsetning at prisnivået blir akseptabelt i forhold til kost/nytte.

Hurum kommune utvider med en ny filial fra 2011 og ønsker ikke å videreføre bokbuss som et folkebibliotektilbud etter at kostnadene og selve driften av bokbussen går over til annen ordning fra 31.12.2010.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. I rådmannens innstilling var ikke Sætre tatt med som stoppested for bokbussen, men dette kom nå med da de andre partiene støttet Venstres forslag.

Til orientering kan det opplyses at de to skolene det er snakk om er Filtvet skole og Folkestad skole.

Les også Bokbussens framtid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**