Innkalling til styre- og gruppemøte 11. desember

Velkommen til det siste venstremøtet før jul!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 11. DESEMBER 2008 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.


SAKSLISTE

Sak 80/08 Godkjenning av innkalling og referat frå dei to forrige møta

Sak 81/08 Referatsaker

Sak 82/08 Årsmøtet 2009. Planleggjing av årsmøtesakene

Sak 83/08 Møteplan for 2009

Sak 84/08 Sakene til kommunestyremøtet 16. desember

Sak 85/08 Hovudsak på møtet: Budsjettarbeid

Sak 86/08 Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa:
Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!Varamedlemmer får ekstramelding dersom styremedlemmer melder forfall.

Filtvet, 08.12.08.

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**