Skole, Helse og Trygghet er vinnere i budsjettet!

Kommunestyret behandler 11.12 budsjett for 2009 og økonomiplan og handlingsplan 2009-2012 for Røyken kommune. Det har vært stor interesse rundt prosessen etter at Rådmannen offentliggjorde sitt forslag. Innbyggerne har respondert med kraftig engasjement i saker de er uenig i, og har gjennom dette gitt signaler om hva man ønsker. Engasjement er positivt. Det er likevel viktig å påpeke at kommunestyret representerer hele kommunen, og må prioritere knappe rammer best mulig på vegne av alle innbyggere og kommunens fremtid, skriver Venstre, Høyre, Frp og Krf i Røyken Kommunestyre i en pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Har jobbet for et godt budsjett i Røyken: Lasse Thue, leder i Røyken Venstre.

Har jobbet for et godt budsjett i Røyken: Lasse Thue, leder i Røyken Venstre.
Foto: Christoffer Biong

Kommuneøkonomien gir ikke rom for store økninger av driftsutgifter — snarere tvert om. Dette er gjengs for alle kommuner i Norge. Stor lønnsvekst og vekst i andre utgifter har satt press på økonomien i landets kommuner. Samarbeidspartiene på borgerlig side er derfor svært fornøyd med å kunne presentere flertallets endringsforslag til årets budsjett. Det har vært vanskelige vurderinger, men vi mener helheten er god.

Nærsnes Barneskole opprettholdes som i dag, men legges driftsmessig under annen skole som grendeskole. Kommunen vil arbeide aktivt for å bedre elevgrunnlaget slik at skolen sikres på lang sikt.
Det bygges ny skole på Midtbygda som skal stå ferdig til skolestart 2011. Deler av bygget står ferdig til skolestart i 2010. I tilknytning til skolen blir det bygge en ny Idrettshall.
Slemmestad BOAS avvikles i perioden. Nye sykehjemsplasser tildeles ved Bråset Bo- og omsorgssenter og flytting av beboere skal gjøres i samarbeid og i dialog med brukere og pårørende.Det er viktig å gå i dialog med den enkelte beboer og den enkeltes pårørende for å finne best mulig løsninger.
Vi ønsker å utrede muligheten for å bygge et terapibasseng for å bedre tilbudet på Bråset. Inntil dette er vurdert vil vi ikke nedlegge bassenget på Bølstadlia, slik rådmannen har foreslått. Terskelen for å få plass på Bråset for andre hjemmeboende som i dag har svært hyppige besøk av hjemmehjelp, skal også reduseres. .
Slemmestad Ungdomsskole totalrehabiliteres og bygges ut for å dekke forventet vekst i elevtallet. Ferdig til 01.01.2011.
Det bygges ny, kasernert brannstasjon ved Rådhuset. Et kasernert brannvesen på vakt 24 timer i døgnet sikrer bygda et moderne Brannvesen, og øker sikkerheten for innbyggere og bedrifter.
Rådhuset bli Næringspark. Det etableres tilbud om utleie av kontorer til gründere og bedrifter. Kommunen skal samtidig effektivisere egen arealbruk, og Røyken Eiendom AS skal samlokaliseres med eiendomsenheten.
For ny skole på Midtbygda og for Rådhuset ønskes etablert et nytt miljøvennlig fjernvarmeanlegg. Anlegget skal baseres på biovarme. Dette skal på sikt kunne betjene alle kommunale/offentlige bygg i Midtbygda-omådet og evt. private kunder. Dette er både miljøriktig, vil skape gode felles prosesser, samt gir god økonomi.

Dette er de viktigste endringene i et stort budsjett, men det er mange satsninger utover dette. Vi ønsker å fortsette den positive utviklingen rundt Sekkefabrikken som kulturlokomotiv i Slemmestad og for Kommunen og vi ønsker å satse positivt på utfordringene i ungdomsskolene. Disse, og flere saker finnes i vår handlingsplan for perioden 2009-2012.

De borgerlige samarbeidspartiene mener det er riktig å utnytte mulighetsrommet i byggebransjen de neste to årene. I tillegg til at det er god samfunnsøkonomi gir det kommunen økonomiske fordeler på lang sikt.
Som kommunepolitikere kan vi alltid ønske oss større rammer for at kommunen skal kunne yte bedre tjenester til innbyggerne. Det er svært urolige tider i finansmarkedet og i arbeidsmarkedet. Dette budsjettet er et forsøk på å balansere de utfordringer vi ser i kommunen med en mulig økonomisk nedtur i 2009. Vi må også være klar for det siste i Røyken Kommune. Noe annet er ikke ansvarlig.

Last ned handlingsplan 2009-2012 for Røyken kommune

Last ned budsjettet for Røyken kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**