Gjennomslag for miljørapportering

Eivind Brenna er fornøyd med at Venstre fikk gjennomslaget for at Oppland fylkeskommune fra 2009 skal innføre miljørapportering i årsberetningen. Et enstemmig fylkesting stemte for dette i sitt møte i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alle private bedrifter har lovpålegg om å rapportere om miljøstatus i virksomheten sin i årsberetningen. Et tilsvarende lovpålegg har ikke fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Venstre på Stortinget har nå fremmet forslag om å endre kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt dette på samme måte som bedriftene.

– Likevel bør fylkeskommunen starte dette arbeidet selv uten lovpåbud, sier Eivind Brenna. Det er tross alt tiltakene og resultatene som teller.

Når Oppland nå skal rapportere på miljøstatus er det viktig at dette blir synlig på fylkeskommunens hjemmesider, slik at elever og andre intresserte kan gå inn å sjekke miljøtilstanden.

Venstre er også glad for at forslaget om handlingsplan for etablering av ladestasjoner for el-biler ble vedtatt. I tillegg skal arbeidet med miljøindikatorer settes i gang i komiteene. Fylket skal være pådriver i arbeidet med høyhastighetsbane og i arbeidet med å knytte sammen Dovrebanen og Gjøvikbanen. Det forpliker å være “det grønne fylke”, sier Brenna.
Venstres Eivind Brenna er fornøyd med gjennomslag for at Oppland fylkeskommune fra 2009 skal innføre miljørapportering i årsberetningen. Et enstemmig fylkesting stemte for dette i møtet den 11. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**