REFERAT FRA NOMINASJONSMØTET FOR STORTINGSVALGLISTA 2009

Møtet ble holdt i Arendal kultur- og rådhus onsdag 10.12.08 kl 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Haga og Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Toppkandidatene Øystein Haga og Anne Solsvik.

Fylkesleder Hans Antonsen ønsket velkommen til møtet, og han ble deretter valgt til møteleder.

Til fullmaktsnemnd ble valgt Anne Mo Grimdalen, Kai Ove Sandåker og Odd Austarheim.
Til referent ble valgt Torstein Andersen.
Til tillitsvalgte for stortingsvalglista ble valgt Jan Kløvstad og Hans Antonsen.

Møteleder gikk gjennom listene for påmeldte utsendinger til møtet. Det ble da opplyst at det var 29 stemmeberettigede utsendinger.

Det ble vedtatt at også andre medlemmer i Venstre enn de stemmeberettigede kunne ta ordet i møtet. Møteleder ønsket spesielt velkommen til en delegasjon av nye Unge Venstre-medlemmer som var møtt fram.

Leder av nominasjonsnemnda Jan Kløvstad refererte til arbeidet i nominasjonsnemnda som hadde bestått av Jan Kløvstad, Olav Aasen Haugsgjerd, Anne Midtlien, Lilly Berland, Hans Antonsen og Torunn Haugen Jerstad. Han presenterte deretter de to listeforlagene som et flertall og et mindretall hadde foreslått, samt en kort presentasjon av de forskjellige kandidatene.

Møteleder åpnet for at de av kandidatene som ville presentere seg selv kunne det. Anne T. Solsvik, Øystein Haga og Olaf Engestøl gjorde det. Marianne S. Lyngvi ønsket også en presentasjon av Arnt Gunnar Tønnesen siden han hadde en 2. plass på lista til flertallsforslaget, noe han deretter gjorde.

Vidar Toreid ba om ordet og kom med spørsmål til kandidatene. Anne T. Solsvik, Olaf Engestøl og Øystein Haga avklarte sine syn på disse spørsmålene.

Deretter var det pause med rundstykker og drikke fra kl 20.10 til kl 20.30.

Fullmaktsnemnda hadde gått gjennom fullmaktene i forhold til utsendingene. De to utsendingene fra Evje og Hornnes var ikke møtt og en utsending fra Iveland ble ikke godkjent. Det var dermed 26 stemmeberettigede tilstede i den videre avstemmingen.

Til tellekorps ble valgt Aslak Heim Pedersen og Anne Midtlien.

Det ble foreslått skriftlig avstemming, og det ble gjennomført der det var aktuelt i den videre prosessen.
Møtet gikk deretter over til selve valgene av kandidater.

1. plass: Nominasjonsnemnda hadde delt innstilling på Anne T. Solsvik og Øystein Haga. Vidar Toreid foreslo Olaf Engestøl til 1. plassen. Det var også innlegg av Mariane S. Hagestad, Lilly Berland, Torunn Haugen Jerstad, Marianne S. Lyngvi, Jan Kløvstad og Aslak Heim Pedersen.

Ved 1. avstemming fikk Olaf Engestøl 3 stemmer, Anne T. Solsvik 10 stemmer og Øystein Haga 13 stemmer. Siden ingen hadde mer enn halvparten av stemmene måtte det en ny avstemming til mellom de to med flest stemmer fra 1. avstemming. Ved 2. avstemming fikk Anne T. Solsvik 10 stemmer og Øystein Haga 16 stemmer. Øystein Haga var dermed valgt til 1. plassen på lista.

2. plass: Nominasjonsnemnda hadde delt innstilling med Arnt Gunnar Tønnesen og Anne T. Solsvik til 2. plassen. Olav Lunde Lauvdal foreslo Olaf Engestøl til 2. plassen. Det var også innlegg av Jan Kløvstad, Marianne S. Lyngvi og til slutt av Arnt Gunnar Tønnesen som trakk sitt kandidatur til 2. plassen. Ved avstemming fikk Olaf Engestøl 4 stemmer og Anne T. Solsvik 22 stemmer. Anne T. Solsvik var dermed valgt til 2. plassen.

3. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig foreslått Petter Toldnæs til 3. plassen. Vidar Toreid foreslo Olaf Engestøl til 3. plassen. Ved avstemming fikk Petter Toldnæs 9 stemmer og Olaf Engestøl 17 stemmer. Olaf Engestøl var dermed valgt til 3. plassen.

4. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig foreslått Maria Aspesæter til 4. plassen. Det var ingen motkandidater og Maria Aspesæter var dermed valgt til 4. plassen.

5. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig innstilt Olaf Engestøl til 5. plassen. Han var allerede valgt til 3. plassen og 5. plassen var dermed ledig. Finn Ljøsne foreslo Arnt Gunnar Tønnesen, Anders Buestad foreslo Petter Toldnæs og Olaf Engestøl foreslo Lars Thoresen. Olaf Engestøl trakk forslaget på Lars Thoresen før avstemmingen. Ved avstemmingen fikk Arnt Gunnar Tønnesen 3 stemmer og Petter Toldnæs 23 stemmer. Petter Toldnæs var dermed valgt til 5. plassen.

6. plass: Nominasjonsnemnda hadde delt innstilling med Anne Mo Grimdalen og Mariane Sønju Hagestad til 6. plassen. Jan Kløvstad trakk flertallsinnstillingen og foreslo Mariane Sønju Hagestad til plassen. Mariane Sønju Hagestad ble deretter enstemmig valgt til 6. plassen.

7. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig innstilt Kai Ove Sandåker til 7. plassen. Det var ingen motkandidat og Kai Ove Sandåker var dermed valgt til 7. plassen.

8. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig innstilt Dega Abdi Aman til 8. plassen. Det var ingen motkandidat og Dega Abdi Aman var dermed valgt til 8. plassen.

9. plass: Nominasjonsnemnda hadde enstemmig innstilt Line Øvernes Mørch til 9. plassen. Det var ingen motkandidat og Line Øvernes Mørch var dermed valgt til 9. plassen.

10. plass: Nominasjonsnemnda hadde delt innstilling med Øystein Haga og Anne Mo Grimdalen til 10. plassen. Siden Øystein Haga allerede var valgt til 1. plassen foreslo Jan Kløvstad Anne Mo Grimdalen til denne plassen. Det var dermed ingen motkandidat og Anne Mo Grimdalen var dermed enstemmig valgt til 10.s plassen.

Alle plassene på lista var dermed besatt.

Til slutt tok Øystein Haga ordet og takket for tilliten fra nominasjonsmøtet. Han lovet å føre en skikkelig valgkamp videre for å nå målet: At Aust-Agder Venstre blir representert på Stortinget fra høsten 2009!

Møteleder Hans Antonsen ønsket vel hjem og hevet møtet kl 21.40.

Torstein Andersen
referent

Øystein Haga og Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**