Unge Venstre reorganisert i Grimstad og Aust-Agder

På nominasjonsmøtet til stortingsvalet kom tre nyinnmeldte Unge Venstremedlemer frå Grimstad, Peter Nicolai Aashamar, Jon kristian Tingvold og Kjetil Nyjordet. På bildet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


ser vi dei saman med fylkesleiar Kathrine Næss Hald i Vest-Agder Unge Venstre.

Aashamar, Tingvold, Næss Hald og Nyjordet

Foto: Jan Kløvstad

Aust-Agder Venstre ønsker lykke til i arbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**