Miljø, kunnskap og velferd av hovedsakene i Venstres utkast til Stortingsvalgprogram

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, og reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest, sier Venstres nestleder Ola Elevestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

14. desember -08 la Venstre sin programkomite frem 2.utkast til Stortingsvalgprogram 2009 – 2013. Programkomiteens forslag sendes nå ut på høring i Venstre.

Endelig Stortingsvalgprogram 2009-2013 skal vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

Les mer om prosessen og prioriteringene i 2. utkast til Stortingsvalgprogram her.

Høringsutkastet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**