Ratt er bedre enn håndbrekk

Sandefjord kommune har satt bremsene på for å møte finanskrisen. Ordfører Gleditsch ordinerer feil medisin, mener Sandefjord Venstre. Kommunen må velge å styre – også når det er kriser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som alle kriser gir også finanskrisen muligheter. Regjeringens bebudede støtte til rehabilitering og nybygg gir, sammen med ledig kapasitet i byggenæringen, muligheter for å gjennomføre viktige rehabiliterings- og utbyggingstiltak.
Disse mulighetene bør utnyttes. På denne måten vil kommunen også, innenfor rammene av en ansvarlig kommunal økonomi, ivareta en stabiliserende rolle i en vanskelig periode for mange lokale bedrifter skriver Sandefjord Venstres Nic Heldal i innlegg i Sandefjords blad.

Les hele innlegget i Sandefjords blad.

 Regjeringen vil gi støtte til rehabilitering. Sandefjord Venstre vil at kommunen aktivt skal ta i bruk disse virkemidlene.

Regjeringen vil gi støtte til rehabilitering. Sandefjord Venstre vil at kommunen aktivt skal ta i bruk disse virkemidlene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**