Trebåtfestivalen fikk lån og løfte om en synlig sponsor!

Med et kommunalt lån på 250.000 kroner er trebåtfestivalen i siget, og alt bør demed ligge vel tilrette for en ny og spennende trebåtfestival i Risør i august 2009. Styret i festivalen skrev tidligere brev til Risør kommune og ba om et likviditetslån frem til festivalstart og formannskapets flertall bidrar nå til å sikre trebåtfestivalens fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Med kommunalt lån ligger alt godt tilrette for en ny og spennende trebåtfestival i Risør

Med kommunalt lån ligger alt godt tilrette for en ny og spennende trebåtfestival i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre ser klart betydningen av at merkevaren Risør Trebåtfestival skal sikres en god og solid plattform fremover. Samtidig ønsker Venstre at Risør kommune skal bli mer synlig i festival sammenheng og ba derfor om at det ble etablert en klar og tydelig sponsoravtale hvor alle kommunale tilskudd fremkommer på en god måte. Samtidig er det viktig at Risør kommune viser de totale rammene og på denne måte signaliserer til de øvrige sponsorene om at vi vil være med!

Festivalledelsen opplyste at de for egen del ville redusere noe på lønn og utgiftspostene og etter innspill fra Risør Venstre ved Jan Einar Henriksen vedtok formannskapet at lånet ble tildelt under klar forutsetning av full tilbakebetaling av det kommunale lånet før eventuelle styrehonorar ble utbetalt.

Full åpenhet og en klar og tydelig kommune bør etter Risør Venstres mening være med på å styrke festivalene i Risør på en konstruktiv måte. Det bør derfor innarbeides tilsvarende rutiner for samtlige festivaler hvor Risør kommune bidrar med midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**