Ingen valgfri sidemålsopplæring i Vest-Agder

Fylkestinget forkastet 17.desember et forslag om å søke om midler til et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring. Venstres 2 representanter var blant dem som gikk mot forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hovedutvalget for kultur og utdanning gikk i november inn for at det skulle søkes om et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i Vest-Agders videregående skoler. Et flertall i fylkesutvalget anbefalte dette likevel ikke.
Da fylkestinget behandlet saken 17.desember, støttet et flertall bestående av representantene fra Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre fylkesutvalgets vedtak. Mindretallet, som besto av representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Demokratene og Pensjonistpartiet gikk inn for at det skal søkes om et forsøksprosjekt.

Astrid Bekkenes

Foto: Stortinget

Astrid Bekkenes

Kostnadene ved forsøket var beregnet til ca. 1,4 millioner kroner. Det var elever i studieforberedende utdanning i Vest-Agder som skulle være med i prosjektet.
Venstres Melinda Kvinlaug og Astrid Bekkenes var dermed med på å forhindre at forsøket ble satt i gang.

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**