Fylkestinget sa nei til fritt skolevalg

Med 18 mot 17 stemmer vedtok Fylkestinget å avvise et forslag om fritt skolevalg ved inntak til videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det hjalp ikke at Venstres 2 representanter, Astrid Bekkenes og Melinda Kvinlaug,argumenterte og stemte for forslaget. Med en stemmes overvekt ble det avvist.
Elever og lærere fra Grim skole var tilstede og fulgte debatten. Det ble bestemt at de nåværende inntaksreglene skal benyttes for skoleåret 2009/2010. Samtidig besluttet Fylkestinget at det skal settes i gang et arbeid med å utarbeide nye inntaksforskrifter som skal gjelde fra skoleåret 2010/2011.

Vedtaket som ble gjort, får disse følgene:

FOR KRISTIANSAND

Søkere fra Lindebøskauen,- Møvig-,Fiskå- og Karuss skole søker Vågsbygd videregående skole.

Søkere fra Steinerskoen, Havlimyra-,Haumyrheia,-Holte-, Ve-, og Vigvoll skole søker Kristiansand Katedralskole Gimle.

Søkere fra Oddemarka søker Kristiansand Katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole.

Søkere fra Grim og Samfunnets skole søker Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole.

FOR SØGNE OG SONGDALEN

Søkere herfra kan velge mellom Vågsbygd videregående skole, Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole.

Øvrige søkere søker i henhold til dagens praktisering av inntaksreglene.

Politisk møte på Risør videregående skole

Foto: Nils Martin Andersen

Det er særlig på Grim ungdomsskole at elever og foreldre har vært lite fornøyde med inntaksreglene. De ønsker også å kunne søke på Kristiansand Katedralskole Gimle. Her har foreldregrupper vært svært aktive for å få til en slik ordning.
Venstres Astrid Bekkenes, som gikk inn for en ordning som ville gi disse elevene en slik mulighet, sier bl.a. til Fædrelandsvennen at det er kortere vei fra Grim til skolen på Gimle enn til skolene i sentrum dersom man går over Baneheia.

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**