Spill og drikking

Diskusjonen går om hvor klokt det enstemmige vedtaket til kommunestyret er. Retningslinjene sier at steder med spill ikke får lov til å skjenke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommentarer:

– Nå må kontrollutvalget med Bast i spissen se hva som skjer her i byen. Først nekter de Vaticanet som vel er det eneste stedet med skjenkebevilling her i byen uten bråk hver helg. Nå prøver de å stoppe V6 spill på Tordenskjold.

Over hinderet til hest. Fra ridestevne på Sletten i Bergen

– Er det ikke bedre å bruke ressurser på andre ting en å gå på alle som serverer alkohol.

– Stavern og larvik er avhenging av næringslivet for å overleve. Så det å drive heksejakt på utestedene er feil vei å gå. Jeg skjønner at lover og regler skal håndheves, men da burde man sett på andre ting også. Blir utestedene borte, blir turistene borte også. Så enkelt er det.

– Nå må politikere slutte å tro at de skal være alles mamma fordi de har kommet inn i et eller annet supperåd. Bruk energien på å gjøre kommunen til et bedre sted for unge og eldre og la de næringsdrivende holde på med det de kan for å ha trygge og gode arbeidsplasser

Og svar:

Det er ikke sikkert at det er så ufornuftig å begrense skjenking av alkohol til bestemte steder. Bakgrunnen for bestemmelsen kom da frisører søkte om servering av vin. Bransjeblanding hvor man fremmer alkoholkonsumet ved å dra alkohol inn i nye sammenhenger ble vurdert til å bidra til økt forbruk. Spilling har egentlig ikke nødvendigvis sammenheng med alkoholomsetning i utgangspunktet. Jeg har vel større forståelse for at stripping og alkohol hører mer sammen. For å sette det på spissen: Jeg ville bli mindre overrasket om det var alkohol på et sted jeg skulle se stripping enn et sted jeg skulle levere lottokupongen.

Jenter spiller fotball

Rettledningene vi finner i direktorater sier at pengespill og skjenking av alkohol ikke skal foregå samme sted. Det er likevel forskjellig praksis fra kommune til kommune.Et av de store problemene ved å sette restriksjoner på alkoholomsetning er grensetilfellene. Det er bred politisk enighet om at tilgangen skal begrenses og like stor uenighet om hvor grensen skal gå. Når kommunestyret har villet unngå bransjeblanding så er det for å finne en begrensning som kan fremstå med fornuft. Likevel blir det pussig at jeg kan ta en øl på et sted, men ikke om jeg samtidig leverer inn en lapp med 7 eller flere kryss på. Før hadde vi spiseplikt flere steder, noe som resulterte i utstrakt salg av kokte egg og karbonademørbrød som ikke ble spist, men var til gjenbruk gjennom hele kvelden. Vi har også tilfelle hvor vi kan drikke på den ene siden av en tråd, men for all del ikke på den andre.

Alt dette ser vi, men ettersom vi mener det er riktig med kjøreregler så blir de utarbeidet i felleskap og kalt for Kommunens reglement for skjenking. Det viktigste blir likevel hvilken INTENSJON som ligger bak reglementet og det er denne som kan prøves ved behandling i utvalget — om det skulle være tvil.

Vi prøver å lage forutsigbare reglement og vi prøver å vise konsekvens ved gjennomføring. Det skylder vi både folk som kan oppføre seg — og de få som har et stykke igjen.

Hallstein Bast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**