Velkommen til ett samlet Agder Djupedal

Som leder i Risør Venstre ønsker jeg ett sterkt Agderfylke og håper derfor unevnelsen av Øystein Djupedal (SV) til ny Fylkesmann i Aust Agder vil sette fart på diskusjonen om ett Agderfylke skriver Jan Einar Henriksen i en blogg på Venstres hjemmeside!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen ønsker debatt om ett Agder

Jan Einar Henriksen ønsker debatt om ett Agder

Jeg ønsker Djupedal og hans familie velkommen til Agder for vi har behov for økt bosetting for å videreutvikle landsdelen.

Samtidig stiller jeg meg spørrende til selve utvelgelsesprossessen og måten vi får utnevnt ny Fylkesmann på, og hadde faktisk forventet en mer real prosess enn det vi har vært vitne til. SV har tydeligvis problem med å omsette egne holdninger til praktisk handling og det er beklagelig.

Ett Agderfylke nå!
Politikerne i Aust Agder og Vest Agder bør etter min mening snarest komme sammen og for alvor diskutere hvordan man skal styre prosessen for å få ett sterkt og samlet Agder snarest mulig. Vi bør børste støvet av tidligere planer og jobbe for å samle Fylkesmannens tjenester i Kristiansand og Fylkesrådmannens tjenester i Arendal.

Les blogg her og kom med dine kommentarer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**