Arrangementer våren 2009

2009 er valgår og vi håper mange sympatisører og medlemmer vil delta i våre møter og arrangementer og gjennom dette bidra til et godt valgår for Venstre. Engasjement er viktig for oss! Lurer du på hvordan du kan bidra? Se nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gruppemøtene i Sandefjord Venstre er åpent for alle medlemmer og foregår normalt mandagene før møtene i de politiske utvalgene. Her diskuteres de aktuelle sakene som skal opp i bystyret og utvalgene. Vårt møte finner sted i Møterom 1 på Rådhuset og starter kl 18:00. Dette etterfølges normalt av styremøte kl 19:30. Se møtekalenderen for nærmere informasjon.

Våren 2009 er det foreløpig satt opp følgende møtekalender:

Mandag 19. januar 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Fredag 6. – lørdag 7. februar 2009
Årsmøte Vestfold Venstre. Avholdes i Tønsberg.

Mandag 23. februar 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Mandag 23. mars 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Mandag 27. april 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Mandag 25. mai 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Fredag 5. juni 2009
Markering av Miljøverndagen. Utdeling av Vestfold Venstres Miljøvernpris.
Sted: ikke avklart

Mandag 15. juni 2009 kl 18:00
Gruppemøte Møterom 1, Rådhuset
Ca kl 19:30 Styremøte

Det vil i etterkant av landsmøtet i april bli avholdt et medlemsmøte med presentasjon av stortingsvalgsprogrammet 2009.

Dersom du ønsker å engasjere deg for Venstre så ta kontakt med Marianne Reistveit på tlf 920 18522 eller email [epost#[email protected]] eller en av de andre i styret eller møt opp på et av medlemsmøtene nevnt ovenfor! Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**