Larvik bråstopper i 2009

Flertallet i Larvik, Høyre, Frp. og Krf., har vedtatt investeringsstopp i årene fremover i Larvik. Dette blir feil medisin når det offentlige setter i gang tiltak for å holde hjulene i gang i kommunene. Les kommentaren til Bast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Investering i 2009

I budsjettet som Høyre, Krf. og Frp. vedtok før jul, ble det innført stopp i alle kommunale investeringer. Det betyr et nei til alle tilbudene regjeringen kommer med til kommunal sektor. Etter Venstres mening er tvert i mot tiden inne for å investere i fremtiden, nettopp nå.

Vi trenger en offensiv holdning fremfor en defensiv tenking i Larvik 2009.

Butikkhyller

I den finansielle krisetiden vi opplever, har sentrale myndigheter varslet at det vil komme tiltakspakker. Sent, men godt. Pakkene vil inneholde bidrag og gunstige lån til opprusting av bygg og kommunale institusjoner som har vansmektet over år. Man skal ikke være vel bevandret i kommunens skoler, sykehjem og andre eiendommer for å kunne se hvor lavt vedlikeholdet har vært prioritert over tid. Vi har hatt et betydelig etterslep, men nå skulle vi få vi anledning til å ta igjen.

Allerede for en måned siden sendte Regjeringen brev til Finanskomiteen og til ordførere i kommuner og fylker der det pekes på flere faktorer som tilsier økt investering i kommunene:
· Regjeringen vil subsidiere med rentefrie lån til kommunene
· Renten vil gå nedover
· Sysselsettingen i privat sektor vil øke
· Det blir rimeligere å bygge og vedlikeholde
· Kommunens lånemuligheter økes

Kommunesektoren vil bli prioritert fordi der finnes det betydelige behov, spesielt når det gjelder bygg og vedlikehold, samtidig som mulighetene til raskt å sette i gang tiltak har stor lokal betydning for sysselsettingen. Det er også viktig at det blir holdt på en tydelig miljøprofil. Både fylker og kommuner er direkte, via ordfører, bedt om å sette raskt i gang med aktuelle vedlikeholds- og investeringsprosjekter.

Det offentlige apparat kan, og må, spille en betydelig rolle i anstrengelsene for å holde arbeidet mest mulig i gang i denne krisetiden.
For å ta en sveip innom ideologien, så er dette nettopp Venstres politikk på sitt beste. En politikk der det offentlige spiller sammen med det private næringsliv. Rammene blir lagt av fellesskapet og innenfor disse finner man egne rom for handling.
Det er ikke helt lett å følge Frp. og andres logikk når de ville investere med oljepenger i en brennhet økonomi, men tråkker bremsen helt ned når den har kjølnet. Da reduseres rollen til det offentlige fra en bevisst aktør til et passivt vedheng.

Vei

Bransjeorganisasjonen for bygg og anlegg regner med en halvering av ordremassen i løpet av 2009 og er, sammen med industrien, verst ute og kjører for øyeblikket. Mange investeringsplaner utsettes fordi det er vanskelig å få kreditt og lån. 40% av bedriftene i Vestfold ser for seg lavere investeringer neste år, 37% kalkulerer med dårligere driftsresultat og 30% ser for seg at salgsprisene blir lavere. 4 av 10 småbedrifter regner med å nedbemanne.

Oslo kommune har valgt å pusse opp for 11 milliarder kroner i 2009. Tilgang på arbeidskraft gjør at hovedstaden kan gå i gang med oppussing av skoler, kirker og idrettsstadioner. Byggenæringens landsforening håper flere kommuner følger etter. Byrådsleder Erling Lae legger ikke skjul på at man benytter seg av de mulighetene finanskrisen gir.
— Vi har lenge hatt problemer med å skaffe nok folk til prosjektene vi har hatt. Anbudene har vært få og dyre. Samtidig har mange hatt en tøff høst. Dette er en vinn-vinn situasjon, sier Lae.

Oppussing

Ved å la være å investere i 2009 gir Larvik avkall på midlene som er stilt til rådighet. I en tid hvor det offentlige skal stimulere private virksomheter ved å kunne ruste opp eiendommene våre. Her hadde vi en gyllen sjanse til å få opp sysselsettingen i kommunen, bl.a. via fiks ferdige skoleplaner som nettopp er vedtatt. Vi vet jo også at driften av nye og nyrenoverte bygg er vesentlig rimelige enn av gamle og slitne lokaler.

Larvik kom i fare for å stå igjen på perrongen da flertallet fikk igjennom finansieringsstopp. Regjeringen har varslet flere tiltak, men Høyre, Frp. og Krf. har meldt Larvik ut for hele 2009. Vi får håpe de innser at de foreskrev feil medisin i desember når realitetene melder seg med full styrke i februar.

Det blir så utrolig puslete å nøye seg med å satse på utbygging av Tanum kirkegård, tilpassing av Batteristranda til hotellet og sanitæranlegg til anlegget i indre havn. Det finnes klart viktigere investeringer vi burde prioritert.

Som skolebygg, gang- og sykkelstier, verneverdige bygg, veier, bredbånd, miljøstasjoner, hjelpeanlegg for bevegelseshemmete og mange, mange andre oppgaver vi endelig kunne ha løst i Larvik i 2009.

Hallstein Bast
Gr. Leder Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**