Sist i køen

Rusomsorgen bør styrkes i alle ledd fra forebygging, til oppsøkende virksomhet og rehabilitering. Rusmisbrukere lider ofte av kombinerte psykiske og sosiale lidelser som må tas på alvor, uavhengig om disse er forårsaket av rus eller omvendt, skriver Ulla Nordgarden i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tigger

Foto: Microsoft

Foreldre roper om penger til skolene, barna roper om penger til sine eldre, bedriftsledere og fagforeninger roper om krisepakker til næringslivet. Hvis du ikke har noen som roper høyt for deg, kommer man dessverre lett sist i køen. Og her står rusmisbrukerne, og her har de vel alltid stått. Deres nærmeste er for utslitte til å rope, og overdosedødsfallene får ikke samme oppmerksomhet som Pisa-undersøkelser.

De er egentlig ikke så synlige i Drammen, men de er der. 700 rusmisbrukere i Drammensregionen. Omsetningen skjer på torget, men de ruser seg hovedsakelig hjemme. Overdosene skjer dermed også hjemme — i det skjulte. Også de prostituerte drar til Oslo for ikke å bli gjenkjent. Derfor er de ikke så synlig.

Det gjøres mye bra arbeid innenfor rusomsorg og rusforebygging i Drammen i dag. Senter for Rusforebygging jobber med oppsøkende uteteam, feltsykepleie, har natthjem og driver med rehabilitering og oppfølging. Likevel er det et behov for opptrapping i rusomsorgen. Det er viktig å innse at dersom en person skal bli rusfri, kreves tett oppfølging i minst 5 år etter avrusning. Dette koster penger, men det koster mer å la være. En heroinmisbruker trenger gjennomsnittlig 30-40 000 kroner i uken til å dekke sitt misbruk. Dette skaper vinningskriminalitet og prostitusjon. Det fører også til rekruttering, fordi mange velger å tjene penger på selv å omsette narkotika. For å forebygge rekruteringen til narkotikamisbruk, vinningskriminalitet og prostitusjon ønsker Venstre å styrke ungdomstilbudene i bydelene samt uteteamene og lavterskeltilbudene, hvor ungdom i vanskeligheter raskest kan bli fanget opp.

Hender

Foto: Microsoft

Alle kan ikke bli rusfrie. Faktisk blir de færreste det. Derfor må man også tilrettelegge for økt livskvalitet innenfor rammene av et rusmisbruk, som kan inkludere arbeid og familie. Venstre ønsker derfor at fastlegen skal kunne gi legemiddelassistert rusbehandling (metadon, subutex, heroin) til sine pasienter, og basert på inidividuell erfaring kunne gi det legemiddelet som best passer pasienten, utfra dennes egen situasjon.

Rusomsorgen bør styrkes i alle ledd fra forebygging, til oppsøkende virksomhet og rehabilitering. Rusmisbrukere lider ofte av kombinerte psykiske og sosiale lidelser som må tas på alvor, uavhengig om disse er forårsaket av rus eller omvendt. Venstre ønsker å bekjempe rusavhengighet ikke de rusavhengige, og likestille rusmisbrukere med alle andre som mottar et helsetilbud i Norge i dag.

Ulla Nordgarden

Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**