E 39 – Vi vil ha planfritt kryss på Tangvall

Det er planlagt videreføring av veiutvidelsen fra Søgnesletta og fram til Tangvall i 2009 — men ikke med planfritt kryss ved avkjørselen til Tangvall. Det liker vi svært dårlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


E 39 fra Kristiansand til Søgne opplever vi etter hvert som en stor “vits”. Rundkjøringen i Brennåsen skaper kø i rushtrafikken. Lysreguleringen på Vestheiene tar ikke trafikken i det hele tatt i rushet. Rundkjøringen ved meieriet er heller ikke det lureste vi har sett. Fra Brennåsen til Søgnegrensen er det provisoriske midtdelere. Videre er det 2 felt i hver retning fram til Søgnesletta. Skulle vi så avslutte en videreføring av veiutbyggingen til Tangvall med en rundkjøring — en ny flaskehals i rushtrafikken ? For oss virker dette ikke bra. Det kan være dyrt å være fattig — en gang om ikke lenge må eventuell rundkjøring likevel erstattes med planfritt kryss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**