Appell fra Venstre på torget i Larvik

Venstre gikk sammen med SV og flere foreninger i Larvik om å rette kraftige appeller om fred i Gaza.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi er nå inne i en omfattende konflikt med absolutt skyldige på begge sider.

Det var Hamas som avsluttet våpenhvilen og begynte å sende raketter inn i Israel og det er Israel som okkuperer Gaza og som nå lar det regne raketter og bomber over området. Likevel er det uten hensikt å finne ut hvem som har MEST skyld, det blir et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Uansett om styrkeforholdet er temmelig ulikt, for å si det forsiktig.

Og verken rakettene fra Hamas eller flyangrepene fra Israel treffer målbevisst militært områder eller personell myten om "kirurgisk" krigføring ble en gang for alle avlivet under krigen i Irak.

Kanon

Det paradoksale er at det – som alltid – er de uskyldige som må betale prisen for de skyldige. Det er sivilbefolkningen som betaler. Vi ser livredde barn og fortvilte foreldre. Mennesker som ønsker seg fred og mulighet til å bygge en fremtid for seg og sine.

Veien til fred går gjennom en slutt på Israels okkupasjon, gjennom forhandlinger der gjensidig respekt er utgangspunktet og gjennom å åpne de lukkete grensene for verden, og sikre nødhjelp til det palestinske folket.

Miljø, fly

Den norske regjeringen må være tindrende klar i sin støtte til kravet fra FN om budskapet til Israel og til Palestina:
All bruk av våpenmakt i og rundt Gaza må opphøre — gjensidig eller ensidig!
All aggresjon fra Hamas og fra Israel må opphøre fullstendig og øyeblikkelig!

3.1.09 – H. Bast, Vestfold og Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**