Medlemsverving er et viktig delmål for Risør Venstre i 2009

Organisasjonsutvikling er et av Risør Venstres delmål i 2009 og i den forbindelse er medlemsverving en viktig forutsetning for å sikre en god og gjennomarbeidet politikk, som tar hensyn til Venstres liberale verdigrunnlag innen bl.a. skole, sosialt ansvar, miljø og småbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre ønsker flere aktive og kreative medlemmer.

Risør Venstre ønsker flere aktive og kreative medlemmer.
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre er Risørs eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal og radikal politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk som på alle områder gir mer til dem som trenger det mest. Du finner Risør Venstres valgprogram på vår hjemmeside www.risor.www.venstre.no.

Willy Thorsen, Maria Aspesæter, Stian Lund, Kjell O. Egestad, Karen Akeland, Dag Jørgen Hveem, Marianne Ommundsen, Steinar Gundersen, Solveig Vereide, Erik Johs. Vintermyr, Jan Einar Henriksen og Anlaug Stenersen er aktive politikere for Risør Venstre i bystyre og ulike råd og utvalg.

Bli medlem her eller meld deg inn via menyvalget på vår hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**