Abid Raja på årsmøtet

Akershus Venstres 2.kandidat, Abid Q. Raja, er årets gjest på årsmøtet i Tromsø Venstre som arrangeres onsdag 21. januar kl.18 på Grand Nordic Hotel. Troms Venstres stortingskandidat Roar Sollied vil også gjeste møtet. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Aschehoug

Foreløpig saksliste:

1. Åpning og konstituering v/leder i Tromsø Venstre, Øystein Nilsen
2. Godkjenning av innkalling og valg av ordstyrere
3. Generell politisk debatt
4. Årsmelding fra styret
5. Regnskap 2008
6. Innledning v/sentral Venstrepolitiker
7. Valg av nytt styre
8. Valg av utsendinger til Troms Venstres fylkesårsmøte
9. Politiske uttalelser
10. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**